what i should buy with amoxil amoxil generic name amoxicillin amoxil 500mg amoxil for dogs where can i buy amoxil amoxil overdose side effects